Podíl obnovitelných zdrojů energie
Energetická politika ČR z roku 2000 uváděla, že "Obnovitelné zdroje nemohou být v horizontu této energetické politiky zásadním zdrojem energie, ale jejich využití bude významným regionálním a lokálním přínosem." Odhad současného podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních zdrojů energie (které je zhruba na úrovni 1750 PJ) je uváděn v rozmezí 1,5% - 2%. Vzhledem k tomu, že neexistuje statistika, která by tuto oblast spolehlivě postihla, bude ještě dlouho tento ukazatel závislý na více či méně odborných odhadech. Myslíte si, že je zjišťování stávajícího využití obnovitelných zdrojů natolik podstatné? Jaký je Váš názor na budoucí úlohu obnovitelných zdrojů energie v zásobování energií?

OZE Obrdlík Pavel, 20.06.2003 10:50 X
Předem bych rád předeslal, že celá biosféra získává svou energii z obnovitelného zdroje, tedy ze slunce. Maso, ovoce, obilí - biomasa, vzniklá díky sl. záření. Podle mě je toto zásadní zdroj energie. Ovšem řeč je o něčem jiném. My doma topíme dřevem a docela to funguje. Znám člověka, který tvrdí, že dělá bioplynem vlastní výroby kWh za 0,50 - 1,50 Kč. Ohřívat vodu ve slunečních kolektorech je ekonomické již dnes, při dnešních deformovaných cenách energie a v našich zeměpisních šířkách. Až dojde uhlí, plyn a ropa zbude nám již jen jádro. Štěpit či slučovat jádra. Nevýhoda OZE je jejich nízká hustota, nevýhodou jádra je jeho vysoká hustota.
Výsledky ověřování potenciálu OZE v ČR Ing.Mojmír Štěrba, 10.04.2004 21:16 X
Vážení, Potřeboval bych se seznámit s dokumentem uveřejněném v zápisu Kulatého stolu s příspěvkem Ing.Motlíka "Prezentace výsledků projektu", ve kterém jsou shrnuty výsledky ověřování potenciálu OZE v ČR (viz informační dvoulist). Ten dvoulist nemohu nikde najít, můžete mi poradit kde ho najít? Výsledky bych chtěl zkonfrontovat s výsledky simulačního modelu OZE ČR, který mám k dispozici. Děkuji za ochotu S pozdravem M.Štěrba
Budoucí úloha OZE Ing.Mojmír Štěrba, 15.04.2004 21:06 X
Dobrý den, tentokrát se chci vyjádřit k předložené otázce. Zjišťování stávajícího využití OZE je užitečné pro orientaci, ale nikoliv nutné pro realizaci. K tomuto tématu se vyjadřuje kniha H.Sheera "Sluneční strategie", vyjadřující přesvědčení o možnosti úplného zásobování energií pomoci obnovitelných zdrojů. Toto tvrzení má obecnou platnost, ale ne každá země má stejně vhodné podmínky. Považuji za potřebné to ověřit pro ČR a zjistit, za jakých podmínek to možné je a za jakých nikoliv. Jako metodu k tomuto zjištění považuji nikoliv pouze souhrn zdrojů a spotřeby, ale jak bude energetická soustava funkční a to je možné realizovat pomoci simulačního modelu OZE. Takovýto model jsem vytvořil formou simulačního programu na počítači, který modeluje soustavu OZE v reálném čase. Výsledky jsou shrnuty přehledně v závěrečné tabulce. Program mám k dispozici včetně dokumantace, jeho 1. část Simulce_OZE_Anotace jsem Vám poslal samostatně jako přílohu. Výsledky jsou zajímavé. umožňují netradiční pohled na budoucí úlohu OZE. Pokud budete mít zájem, kontaktujte se na uvedeném e-mailu. Jse ochoten vám program předvést a v případě zájmu přenechat. S pozdravem Ing.Mojmír Štěrba, Sídliště 1430 Lystá nad Labem
Budoucí úloha OZE Ing.Mojmír Štěrba, 15.04.2004 21:10 X
Dobrý den, tentokrát se chci vyjádřit k předložené otázce. Zjišťování stávajícího využití OZE je užitečné pro orientaci, ale nikoliv nutné pro realizaci. K tomuto tématu se vyjadřuje kniha H.Sheera "Sluneční strategie", vyjadřující přesvědčení o možnosti úplného zásobování energií pomoci obnovitelných zdrojů. Toto tvrzení má obecnou platnost, ale ne každá země má stejně vhodné podmínky. Považuji za potřebné to ověřit pro ČR a zjistit, za jakých podmínek to možné je a za jakých nikoliv. Jako metodu k tomuto zjištění považuji nikoliv pouze souhrn zdrojů a spotřeby, ale jak bude energetická soustava funkční a to je možné realizovat pomoci simulačního modelu OZE. Takovýto model jsem vytvořil formou simulačního programu na počítači, který modeluje soustavu OZE v reálném čase. Výsledky jsou shrnuty přehledně v závěrečné tabulce. Program mám k dispozici včetně dokumantace, jeho 1. část Simulce_OZE_Anotace jsem Vám poslal samostatně jako přílohu. Výsledky jsou zajímavé. umožňují netradiční pohled na budoucí úlohu OZE. Pokud budete mít zájem, kontaktujte se na uvedeném e-mailu. Jse ochoten vám program předvést a v případě zájmu přenechat. S pozdravem Ing.Mojmír Štěrba, Sídliště 1430 Lystá nad Labem
ČEŠI A ENERGIE VODY. Michal Kieswetter, 21.03.2006 20:24 X
Nebudu se zde dlouze šířit o tom, že energie vody je u nás v Česku využívána tak, jako kdybychom nebyli strojírenskou velmocí Evropy. Můj postoj k tomuto problému nejlépe vystihuje plakátek který je na internetu na adrese: www.mujweb.cz/zdravi/kneippnet/mlyn.htm
co? zdenek, 22.02.2007 11:37 X
v nasi zemi je nerealne aby podil OZE dosahl 25%
 

Stránka 1 z 1, celkem 6 reakcí

 

zpět