Emoce kolem nového zákona

Zdá se, že i tak minoritní záležitost, jakou podle mnohých obnovitlené zdroje energie představují, dokáže vyvolat celkem rušnou atmosféru. Vzhledem k minimální informovanosti laické i odborné veřejnosti, jakožto volených zástupců lidu však tato situace spíše připomíná snahu hluchého domluvit se s němým prostřednictvím slepého... Snad se tato opožděná diskuse projeví v dalším procesu formou lepší a předdevším objektivní osvěty a informovanosti. Na základě zmatečných a útržkovitých informací se těžko může neinformovaný jedinec správně orientovat, natož rozhodovat ve věci přijetí či nepřijetí zákona - a s jakými úpravami.

Jako další příspěvek do diskuse lze doporučit stanovisko sdružení CZ Biom - viz www.biom.cz  Zatím nejsou žádné příspěvky
 

zpět