MOTTO: Je jednodušší rozbít atom, než lidský předsudek.
Albert Einstein.               
 
 
  Tyto stránky jsou věnovány obnovitelným energiím a přírodním zdrojům energie obecně a to především s ohledem  na podmínky České republiky. Nezbytnost využívání obnovitelných energií je přímo spjata s udržitelným rozvojem lidské společnosti a za současného stavu civilizace je zároveň nevyhnutelnou potřebou prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Obnovitelné energie a to především energie sluneční, ve které mají ostatní druhy obnovitelných energií svůj původ, jsou jedinou udržitelnou alternativou pro zásobování energií. Základ budoucího světa bez ropy a dalších neobnovitelných zdrojích energie je nutné položit již nyní. K těmto úvahám dospíváme společně s mnoha odborníky z různých oborů na celém světě. Interdisciplinární přístup je přitom jeden ze základních principů udržitelného rozvoje lidské společnosti, proto i samotný rozvoj technologií v oblasti využívání obnovitelných energií je pouhým zlomkem v celé mozaice principů udržitelného rozvoje. V oblasti energetického zásobování lidí je z tohoto pohledu naprosto zásadní přehodnocení dosavadního způsobu využívání (zneužívání) energetických zdrojů a surovin.

  Informace, které nalézáte zde, na těchto stránkách, snad mohou přispět k propojení informací o možnostech výroby, distribuce a užití energie do vzájemných souvislostí právě z pohledu udržitelného rozvoje.

  Stránka LEGISLATIVA přináší částečně komentovaný seznam předpisů vztahujících se k využití obnovitelných zdrojů energie, úsporám energie a energetice obecně, a to především v ČR a částečně také v EU.
   KAMPAŇ na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie byla vyhlášena na sklonku roku 2001 a za podpory Ministerstva životního prostředí se zaměřuje na koordinaci činností v oblasti propagace OZE v ČR a na vzájemnou komunikaci lidí a institucí v této oblasti působících.   (Aktualizace 1.2.2002)
  Stránka AKCE představuje kalendář akcí probíhajících v ČR i zahraniční se vztahem k využívání OZE.  (Aktualizace 1.2.2002)
  Pod heslem PROJEKTY jsou představeny ukončené i probíhající konkrétní realizace využití OZE, případně také projekty teoretické.
  Ze stránky ODKAZY se můžete dostat na zajímavé a důležité servery s dalšími informacemi o energetice, obnovitelných energiích, úsporách apod.