Aktuální téma - archív
Zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

V návaznosti na předchozí materiály předkládá "Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie" k průběžné diskusi nové informace, včetně rekapitulace některých předchozích skutečností. V současné době je ve věci podpory elektřiny z OZE na stole návrh ERÚ s tzv. "fixními příplatky", u více... (28.05.2003)
stav k 30.4.2003, NÁVRH ZÁKONA K 15.5.2003, VARIANTY VÝKUPU K 15.5.2003

Jak dále v podpoře tepelných čerpadel?
Na internetovém portálu www.TZB-INFO.cz pokračuje dalším kolem diskuse ohledně nově stanovených kritérií podpory tepelných čerpadel v roce 2003. S ohledem na velký ohlas po oznámení nových kritérií podpor jsme očekávali podstatně širší diskusi o tomto tématu. Nejsou vyloučeny další dskuse na více... (22.04.2003)
Vernisáž výstavy Harmonie, ekologie a ekonomika v bydlení
Občanské sdružení Ekodům pořádá ve dnech 31. 3 .- 11. 4. 2003 v mázhausu radnice města Plzně výstavu s názvem Harmonie, ekologie a ekonomika v bydlení. Slavnostní vernisáž výstavy se koná ve středu 2. 4. 2003 v 17 hodin v mázhausu radnice. Výstavu oficiálně otevře Akad. Arch. Aleš více... (31.03.2003)
Návrh energetického zákona MPO
Na stránkách MPO je uveřejněn návrh novely energetického zákona. Tento návrh významným způsobem zasahuje do budoucího využívání OZE, neboť nepočítá s minimálními cenami energie, což znamená návrat zpět, kdy sice (možná) budou povinné výkupní ceny energie z OZE, ale nikdo nebude garantovat jejich více... (03.12.2002)
návrh novely
Výkupní ceny s trochou filozofie
Tento článek je drobnou polemikou nad současnou snahou minimalizovat dopad evropské snahy o prosazení vyššího podílu obnovitelných energií na výrobě elektrické energie na zisky českých energetických firem, na předimenzovanou zdrojovou základnu a v neposlední řadě na smýšlení obyvatel České více... (03.12.2002)
Článek