OBNOVITELNÉ ZPRÁVY
 
Ispra 11/2002, seminář k využívání OZE v kandidátských zemích
Pracovní seminář k využívání obnovitelných zdrojů energie v kandidátských zemích odhalil mnohé slabiny.

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2002 se ve výzkumném centru Evropské komise v italském městě Ispra konalo pracovní setkání účastníků kandidátských zemí a zástupců Evropské komise pod názvem „Obnovitelné energie v kandidátských zemích: podpora procesu rozšíření EU“. Cílem semináře bylo nalezení společných bodů kandidátských zemí pro využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora pro formování politik a národních programů. Za Českou republiku se jednání zúčastnil Ing. Miroslav Šafařík z Českého ekologického ústavu a také zástupce prozatím prakticky jediného výrobce konkurenceschopných fotovoltaických článků v rámci kandidátských zemí, českého Solartecu.
Jednou z projednávaných otázek ze strany kandidátských zemí bylo, jak společně čelit, případně jak využít komerční výsledky výzkumu a vývoje členských zemí, ale třeba i Japonska. Jednalo se zejména o otázku výroby elektrické energie ze Slunce pomocí fotovoltaických článků, neboť tento obor zažívá ojedinělý rozmach a výzkum v kandidátských zemích byl nejen v této oblasti prakticky rozvrácen. Z hlediska zmírnění klimatické změny, zvýšení energetické nezávislosti a bezpečnosti zásobování energií je rozvoj technologií pro využívání obnovitelných  zdrojů a jejich uplatňování v praxi nanejvýše žádoucí. Podobně jako v některých dalších zemích, nemá stále ještě tento trend v České republice širokou podporu a není chápán jako rozumná, silná a efektivní alternativa získávání energie.
Využívání obnovitelných zdrojů energie má v souvislosti s globálními změnami ekologického i sociálního charakteru šanci stát se z utlačovaného odvětví prosperující a silnou alternativou. Ve všech členských zemích EU se v současné době pracuje na nových schématech podpory obnovitelných zdrojů energie. Pevné výkupní ceny elektrické energie, přibližně po vzoru Německa, jsou již v platnosti nebo těsně před vyhlášením ve Francii, Itálii a Španělsku.
Přibližně desetileté zpoždění za vyspělými evropskými zeměmi dále prohlubuje neochota některých zemí, zabývat se těmito z hlediska budoucnosti zcela nezbytnými otázkami. To se mimo jiné projevilo i neúčastí některých pozvaných zástupců rozhodujících ministerstev, pro něž byla akce připravena především.
Podrobnosti k uvedenému semináři a informace ohledně poslání Generálního ředitelství pro spojená výzkumná centra Evropské komise (DG JRC) naleznete na adrese www.jrc.cec.eu.int.

-MíŠa-

(07.12.2002)
 
 Archiv obnovitelné zprávy