Notice: Undefined variable: datas in D:\php_www\oze_kopie\php\zpravy_spol.php on line 262
PROJEKTY    
  Zde je prostor pro prezentaci projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie a související problematiku. Své náměty na umístění popisu projektu, jeho výstupů, závěrečných zpráv apod. můžete zasílat na adresu: Projekty OZE, po dohodě mohou být tyto příspěvky umístěny na této stránce.

 
Provádění tepelné izolace stěn domů slaměnými balíky
Neziskový přeshraniční projekt realizovaný v České republice a Rakousku
Cíl projektu: významn snížit spotřebu energie na vytápění u starších domů v ČR za pomoci ekologické technologie s nízkými investičními náklady a s možností provedení svépomocí. Objekty budou sloužit jako demonstrační projekty pro rozšíření této technologie v ČR.
Pokud se týká vlastního projektu na zateplení fasády slaměnými balíky, pomůžeme tomu, kdo se zaváže realizovat za naší podpory ješt letos objekt, nebo jeho část.
Podmínky potřebné zajistit pro zdárný průběh realizace
1. Poskytnout projektovou dokumentaci stávajícího stavu nebo zaměření a poslat emailem náhledové fotografie. (ideálne do 4.7.)
2. Pokud bude vaše lokalita vybrána, je třeba zajistit v místě balíky z letošní sklizně z pšeničné, žitné nebo špaldové slámy(pripadne i triticale je možná), slisované na hustotu 90kg/m3 (dobrá kvalita běžných malých balíků 350x500x700 mm)
3. Zajistit finanční prostředky (v případě realizace firmou) nebo pracovníky a materiál k realizaci
Zajistí Ekodům bezplatně:
a.. Zjištění technických detailů domů a jejich zdokumentování
b.. Vyjednávání se stavebními úřady.
c.. Vypracování a zdokumentování technických řešení konstrukcí stěn, střechy a stropů
d.. Konzultace s rakouskou stranou.
e.. Stavební dozor, monitorování a dokumentaci renovačního procesu
f.. Fotografickou dokumentaci
g.. Ekonomické vyhodnocení přínosu rekonstrukce
h.. Prověření technické kvality v průběhu 2 let po ukončení výstavby.
Přednosti tepelné izolace slaměnými balíky
1.. Kvalita teplených izolací slaměnými balíky je plně srovnatelná s izolací polystyrenem nebo minerálín vatou
2.. Slaměné balíky, které v současnosti zůstávají odpadem zemědělské výroby, jsou místním zdrojem materiálu a nahrazují jiné méně ekologické materiály.
3.. Stavba, kterou je z velké části možné provádět svépomocí, má sociální aspekt v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti.
4.. Splňuje všechny bezpečností a protipožární normy.
5.. Nízká energetická náročnost na výrobu tepelné izolace ze slaměných balíků oproti jiným tepelně izolační materiálům.
Rizika ovlivňující vhodnost výběru.
1.Čím je tloušťka obvodových zdi tenčí, tím je stavba samozřejmě vhodnější, částečně lze řešit problém zešikmením okenních špalet .
2.Okna bude z největší pravdpodobností třeba posunout do tloušťky izolace.
3. K zakladu je nutné předsadit tepelně zaizolovaný sokl. Nutná je podmínka suchého zdiva dobře izolovaného proti spodní vlhkosti.

Zdravi za Ekodům Aleš Brotánek
PS. Některé informace o stavění ze slámy naleznete též na stránkách
Ekodomu

(15.07.2003)
leták
 
archív