LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
  -   x  -  
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., ze dne 21.5.2001,
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Toto nařízení je základní metodikou pro provádění územních energetických koncepcí. Z hlediska využívání obnovitelných, resp. místních zdrojů energie je toto nařízení v podstatě přínosné, nicméně při praktické tvorbě ÚEK a jejich pozdějším naplňování sehrají podstatnou roli místní, především politické vlivy a způsob uvažování zpracovatelů ÚEK.
Příloha 1 , Příloha 2 , Příloha 3 , Příloha 4 (12.12.2002)
 
archiv