KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ V ROCE 2004 a dále

Akce jsou chronologicky řazeny s odkazy na jejich pořadatele, resp. internetové adresy pořadatelů obsahující podrobnosti o akcích, programy, přihlášky apod. Informace o připravovaných akcích (Pozvánka, program, přihláška) zasílejte na AKCE OZE, budou zde zveřejněny.

akce Domácí                        akce Evropa - svět


 
27.04.2004 - 28.04.2004
Konference Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Teplárenských dnů 2004
Hradec Králové - 27.-28.4., volně navazuje na předchozí dva ročníky, které se setkaly s velkým zájmem především mezi představiteli obecních samospráv. Cílem konference je dále pokračovat ve vzdělávání a metodickém vedení účastníků v problematice využívání obnovitelných zdrojů energie. Zdůrazněny jsou technologické, legislativní a ekonomické aspekty problematiky. Důraz je kladen na praktickou demonstraci životaschopnosti existujících projektů využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Konference je doplněna o vystoupení zástupců ze zahraničí v jejichž zemích je využití obnovitelných zdrojů energie značně rozvinuto a tyto země se v tomto oboru řadí ke světové špičce. Více.
 

archív akce ČR                                 archív akce Evropa/svět