OBNOVITELNÉ ZPRÁVY
 
Česká republika bude mít novou energetickou politiku
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou energetickou politiku, která by měla nahradit tu z ledna roku 2000. Podle terminologie dané zákonem č.406/2001 Sb., o hospodaření energií se tato politika nazývá Energetickou  koncepcí České republiky a přináší několik otazníků: je skutečně zásadním dokumentem pro další vývoj v ČR? Pokud ano, byly k práci na ní přizváni skutečně odborníci na všechny aspekty dlouhodobého vývoje v energetice?

Jednou z otázek je i to, jakým způsobem bude nová energetická politika reflektovat závěry územních energetických koncepcí, které na základě jmenovaného zákona vznikají a některé jsou dokonce téměř před dokončením. Tyto územní (krajské) energetické koncepce mají podle zákona vycházet z energetické koncepce ČR. Ta ovšem neexistuje. Respektive existuje v podobě energetické politiky schválené vládním usnesením č.50/2000, ale ta prakticky nebyla použitelná již v době svého vzniku. Jak to tedy bude? Dostanou prostor jaderní a uhelní plánovači staré gardy, kteří mezi sebe připustí silnou plynařskou lobby? Budou se dále schizofrenně plánovat nepotřebné a zranitelné megazdroje? Nebo nakonec dostane někdo rozum? Necháme se překvapit. Obnovitelné zdroje na pořadu dne zcela jistě budou také - do 6%. Dál ani krok. Ještě aby nám tak vymřeli dinosauři! 

 

(04.12.2002)
 
 Archiv obnovitelné zprávy