KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ V ROCE 2004 a dále

Akce jsou chronologicky řazeny s odkazy na jejich pořadatele, resp. internetové adresy pořadatelů obsahující podrobnosti o akcích, programy, přihlášky apod. Informace o připravovaných akcích (Pozvánka, program, přihláška) zasílejte na AKCE OZE, budou zde zveřejněny.

akce Domácí                        akce Evropa - svět


 
09.10.2004
Technické konopí - nová šance pro venkov

„Technické konopí – nová šance pro venkov“ je název konference, kterou v areálu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr v sobotu 9. října pořádá občanské sdružení Konopa ve spolupráci s vedením střediska.

Cílem konference je shrnout uplynulou pěstební sezónu a přiblížit možnosti dalšího vývoje v pěstování a zpracování technického konopí v České republice. Zájemci o tento bezodpadový surovinový zdroj vyslechnou čtyři přednášky našich předních odborníků z výzkumných ústavů doplněné o krátké představení léčebných účinků konopí. Prostor bude i pro diskuzi.

Konference začíná v půl desáté. Po skončení odborné části je připraveno večerní vystoupení pražské hudební skupiny Sopoty.

Zájemci se mohou přihlašovat na internetové adrese: www.konopa.cz

 

O. s. Konopa od roku 1999 poskytuje zájemcům z řad široké veřejnosti informace o perspektivách průmyslového zpracování technického konopí v ČR i v zahraničí, od počátku přitom spolupracuje s předními odborníky z domácích výzkumných ústavů. V létě tohoto roku se o. s. Konopa stalo přidruženým členem federace mladých evropských ekologických organizací Youth & Environmental Europe (YEE).

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno v Praze - Hostivaři od konce roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Členy zájmového sdružení jsou Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, o.p.s. Semínko  a 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Cílem členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře ekologicko-výchovný areál, který bude sloužit praktické aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Spojení těchto dvou organizací při přípravě konference umožnily mimo jiné vlastnosti technického konopí, které má jako obnovitelný zdroj bezodpadových surovin a energie šanci posílit ekologickou cestou pozici venkova a obnovit ztracenou rovnováhu naší kulturní krajiny.

 


pozvánka
 

archív akce ČR                                 archív akce Evropa/svět