LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
  -   x  -  
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře je v případě využívání obnovitelných zdrojů energie velmi důležitou právní normou. Ze známých důvodů jsou OZE stále ekonomicky znevýhodněny, resp. jejich rozvoj je poznamenán sníženou konkurenceschopností a je podmíněn určitými způsoby podpory. V tomto směru je důležitá informace, že v EU zůstávají OZE prioritou i v případě státní a dalších podpor, třebaže jinak je státní podpora silně omezována. (03.12.2002)
 
archiv