AKTUALITY, INFORMACE, VÝZVY, TERMÍNY...


 
Zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

V návaznosti na předchozí materiály předkládá "Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie" k průběžné diskusi nové informace, včetně rekapitulace některých předchozích skutečností. V současné době je ve věci podpory elektřiny z OZE na stole návrh ERÚ s tzv. "fixními příplatky", u kterého čekáme na předložení modelu, který by se neměl zásadně lišit  od původního, Asociací navrhovaného modelu, který byl předložen ke kvótovému modelu se zelenými certifikáty. V případě zájmu o detaily poskytneme další materiály.  Přílohou k této zprávě naleznete rekapitulaci stavu prací k 30.4.2003, návrh znění zákona k 15.5.2003 a schémata variantních řešení výkupu "zelené" elektřiny.

V současné době zároveň probíhají intenzivní práce a jednání v souvislosti s přípravou Státní energetické koncepce, veškeré podklady jsou však označeny za důvěrné a nelze je zde uveřejnit. V případě zájmu o další informace ohledně energetické koncepce se obracejte přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za Asociaci Jan Motlík. e-mail: motlik@csvts.cz  

(28.05.2003)
stav k 30.4.2003, NÁVRH ZÁKONA K 15.5.2003, VARIANTY VÝKUPU K 15.5.2003
 

archiv