LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
  -   x  -  
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR
Státní program EVVO jako každá státní politika či program může dát jen základní rámec tomu, co by v praxi mohlo někdy v budoucnu dojít naplnění. Státní program EOVV může dojít naplnění pouze bude-li ho stát (zde MŠMT a MŽP) považovat za svou skutečnou koncepci, se kterou budou dále pracovat, stejně tak jako ty instituce, případně jednotlivci, kteří EVVO provádějí prakticky. Bohužel, většina státních koncepcí končí tím, že jsou napsány a praktická stránka zůstává nadále nekoncepční. To je v současnosti případ i Státního programu EVVO. (03.12.2002)
 
archiv