KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ V ROCE 2004 a dále

Akce jsou chronologicky řazeny s odkazy na jejich pořadatele, resp. internetové adresy pořadatelů obsahující podrobnosti o akcích, programy, přihlášky apod. Informace o připravovaných akcích (Pozvánka, program, přihláška) zasílejte na AKCE OZE, budou zde zveřejněny.

akce Domácí                        akce Evropa - svět


 
01.06.2005 - 02.06.2005
konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI

Konferenci o udržitelném rozvoji pořádá Nadace Partnerství a Český národní komitet UNEP v Praze ve dnech 1.-2. června 2005. Konference se koná u příležitosti 10. výročí úmrtí Josefa Vavrouška. Program, informace a přihlášení na konferenci najdete v příloze a na  www.nadacepartnerstvi.cz.

Zároveň vás pořadatelé zvou na předání Ceny Josefa Vavrouška, které se uskuteční v Pražské křižovatce 1.6.2005 od 19:30 hod - pozvánka je rovněž v příloze.

Konference se koná u příležitosti desátého výročí tragického úmrtí Josefa Vavrouška, který prosazoval koncept udržitelného rozvoje a byl schopen spojovat odborníky všech oborů technického, humanitního i přírodovědného směru, politiky i aktivisty. Tato konference chce připomenout a navázat na odkaz Josefa Vavrouška a ukázat, že pojem udržitelný rozvoj není prázdný, ale má zcela konkrétní obsah v podobě různorodých aktivit firem, obcí či jednotlivců. Konference si klade za cíl představit nejprogresivnější trendy v podnikání na principech udržitelného rozvoje a oživit celospolečenskou diskusi o zlepšení kvality života s ohledem na ekonomické, sociální a ekologické aspekty.


Cirkular, cena j vavrouska
 

archív akce ČR                                 archív akce Evropa/svět