LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
x  -   x
Zákon č. 406/2000 Sb.
 o hospodaření energií je nejdůležitější novou zákonnou normou v oblasti nakládání s energií. Vzhledem k tomu, že zákon nemá svého předchůdce, existuje mnoho problémů, které zbývá v rámci tohoto zákona vyřešit - např. nejasná definice povinnosti provádění energetických auditů, příliš krátká doba pro jejich provedení, příliš velký (benevolentní) přenos povinností na návazná nařízení vlády a vyhlášky příslušného ministerstva, nejistota v kontrole opatření a návazných sankcí atd. Do zákona o hospodaření se nedostal návrh na "zelený haléř", tj. opatření, kterým by se získávaly prostředky na financování projektů využívajících OZE. Je nutné říci, že financování prostřednictvím garantovaných výkupních cen je systémovější opatření, ovšem v současné podobě je oslabeno tím, že ceny nejsou dlouhodobě garantovány. Navíc by podobné opatření bylo nutné učinit i v případě OZE produkujících pouze teplo (např. revolvingový fond zčásti financovaný odvodem z velkých zdrojů tepla??).
Důvodová zpráva k zákonu o hospodaření energií.
(12.12.2002)
 
archiv