OBNOVITELNÉ ZPRÁVY
 
Roční výkaz o výrobě z obnovitelných a ostatních zdrojů za rok 2002
Komentář: V nejbližších dnech bude Ministerstvem průmyslu a obchodu rozeslán uvedený výkaz, ČSÚ v současnosti tvoří databázi subjektů, kterým bude tento výkaz adresován. Protože se jedná v podstatě o první ročník tohoto šetření a protože se nepodařilo zařadit dotaz na využití OZE do vhodného energetického dotazníku, vyzýváme vás k pomoci na tomto statistickém šetření. (03.12.2002)
 
 Archiv obnovitelné zprávy