LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
x  -   x
Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) představuje významný legislativní krok směrem k liberalizaci trhu s energií a tím i možnosti vybrat si svého dodavatele energie. Významným omezením s environmentálně nepříznivým dopadem celoevropského charakteru je skutečnost, že liberalizace trhu energií dostala přednost před zahájením ekologické (energetické) daňové reformy.
(12.12.2002)
 
archiv