KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ V ROCE 2004 a dále

Akce jsou chronologicky řazeny s odkazy na jejich pořadatele, resp. internetové adresy pořadatelů obsahující podrobnosti o akcích, programy, přihlášky apod. Informace o připravovaných akcích (Pozvánka, program, přihláška) zasílejte na AKCE OZE, budou zde zveřejněny.

akce Domácí                        akce Evropa - svět


 
06.09.2004 - 14.09.2004
SOTERE - SOlární TEchnologie pro REnovace budov

 

9-ti denní odborný mezinárodní seminář prováděný v anglickém jazyce, intenzivní praktický kurz pro absolventy vysokých škol oborů architektury, pozemního  stavitelství a techniky prostředí z České republiky a z členských zemí EU střední a východní Evropy se koná 6. - 14. září 2004 na stavební fakultě ČVUT, Praha.

Předání znalostí a praktických zkušeností v navrhování nízkoenergetických budov s využitím pasivních a aktivních solárních prvků. Účastníci Solární akademie budou seznámeni s metodami navrhování solárních prvků a technologií v budovách, předvedeny ukázky úspěšných řešení vhodného uplatnění solární architektury a techniky při renovaci a rekonstrukci budov na demonstračních objektech realizovaných v rámci EU. Součástí akademie pořádané ISES je rovněž ukázat a objasnit energetické koncepce a přístupy v rozvoji využití obnovitelných zdrojů, které jsou již úspěšně realizovány v některých sousedních zemích EU.  Cílem akademie je podpořit integrovaný a odpovědný přístup při energetickém navrhování a hodnocení budov vycházející z daných klimatických podmínek, který využívá energetického efektu pasivního i aktivního využití obnovitelných zdrojů, zejména sluneční energie.


Pozvanka, Registrace
 

archív akce ČR                                 archív akce Evropa/svět