Notice: Undefined variable: datas in D:\php_www\oze_kopie\php\zpravy_spol.php on line 262
PROJEKTY    
  Zde je prostor pro prezentaci projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie a související problematiku. Své náměty na umístění popisu projektu, jeho výstupů, závěrečných zpráv apod. můžete zasílat na adresu: Projekty OZE, po dohodě mohou být tyto příspěvky umístěny na této stránce.

 
Solární systém - Domov důchodců a penzion Hvízdal, České Budějovice

Domov důchodců a penzion Hvízdal v Českých Budějovicích. V roce 2001 bylo instalováno 72 plochých slunečních kolektorů HELIOSTAR 202N na ploché střeše panelového domu, které slouží k přípravě 7 500 litrů TUV. V rámci instalace byla provedena decentralizace přípravy TUV. Solární zařízení je vybaveno měřičem tepla se záznamem množství tepla dodaného solárním zařízením do systému přípravy TUV. Systém je detailně monitorován včetně sběru meteorologických dat. Od uvedení do provozu v únoru 2002 do května 2003 dodalo solární zařízení do systému přípravy TUV 299 GJ tepla. Detailní rozbor je k dispozici u dodavatele systému.
Solární systém dodala firma ENVI sro Třeboň.

(01.10.2003)
Technologický list
 
archív