LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
  -   x  -  
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 1/2003 ze dne 28. listopadu 2002
kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. Toto cenové rozhodnutí, druhé v řadě, je výsledkem dlouhodobé snahy o docílení systematické podpory o podporu výroba energie prostřednictvím OZE. Uvedené cenové rozhodnutí vychází z vyhlášky o způsobu výkupu elektřiny z OZE a nastoluje alespoň částečnou oporu pro výrobce elektrické energie z OZE. Podstatným omezením je v tomto případě nejistota z hlediska budoucího vývoje - výkupní ceny nejsou dlouhodobě garantovány. Další vývoj v této oblasti vyřeší pravděpodobně připravovaný zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který by měl být předložen v posledním čtvrtletí 2003.
Další dokumenty ERÚ. (12.12.2002)
 
archiv