KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ V ROCE 2004 a dále

Akce jsou chronologicky řazeny s odkazy na jejich pořadatele, resp. internetové adresy pořadatelů obsahující podrobnosti o akcích, programy, přihlášky apod. Informace o připravovaných akcích (Pozvánka, program, přihláška) zasílejte na AKCE OZE, budou zde zveřejněny.

akce Domácí                        akce Evropa - svět


 
26.04.2005 - 27.04.2005
Rakouské energetické dny – iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
Rakouské energetické dny  se konají ve dnech 26.4 – 27.4. 2005 v Hradci Králové  v rámci výstavy Teplárenské dny a Obnovitelné zdroje energie 2005. Cílem této akce je podpořit a iniciovat vzájemnou spolupráci a společnou realizaci projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie mezi rakouskými a českými firmami, obcemi a regiony.
Energeticke dny, aplikace, program
 

archív akce ČR                                 archív akce Evropa/svět