LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
x  -    -  
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,
rou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách představuje další krok v naplňování zákona o hospodaření energií. Ovšem tím, že se do tvorby této vyhlášky silně promítl vliv lobby cihlářského průmyslu, je vyhláška ochuzena o to podstatné - o skutečný pokrok směrem k úsporám energie ve výstavbě. Vyhláška mimo jiné definuje energetický průkaz budovy, jehož strukturu naleznete např. na ČEA. Možnost výpočtu tepelných ztrát obálkovou metodou umožní např. jednoduchý kalkulátor na ECCB. (12.12.2002)
 
archiv