ODKAZY

Na této stránce je k dispozici neustále se rozšiřující seznam odkazů na servery s příbuznou problematikou. Odkazy jsou řazeny do sekcí podle obsahu.
Seznam sekcí:

 
Státní instituce
Počet hvězdiček subjektivně ukazuje úroveň zpracování a aktuálnost uvedených stránek.
Ministerstvo životního prostředí ČR - energetika a životní prostředí  
Státní fond životního prostředí ČR  
Český ekologický ústav - poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
Česká energetická agentura  
Národní program orientovaného výzkumu  
VÚKOZ- Výzkumný ústav Silva Taroucy  
 
Energetika - informace
Počet hvězdiček subjektivně ukazuje úroveň zpracování a aktuálnost uvedených stránek.
Energetika - vše co chcete vědět o energii  
Energ  
Energetik  
Energyweb  
Energy Centre České Budějovice  
česko-německý větrný informační server  
 
NGO, sdružení, asociace
Počet hvězdiček subjektivně ukazuje úroveň zpracování a aktuálnost uvedených stránek.
Calla  
CZ Biom 1, CZ Biom 2  
Česká společnost pro větrnou energii  
Ekowatt  
Eurosolar  
Hnutí Duha  
Technologické centrum Akademie věd ČR  
SEVEn- Středisko pro efekt. využívání energie, o.p.s.  
Bydlení pod zemí, budovy chráněné zemí  
Nadace Partnerství  
Liga ekologických alternativ  
Teplárenské sdružení ČR  
Aton - centrum pro úspory energie  
Ekodům - Občanské sdružení pro ekologické bydlení  
 
Média
Počet hvězdiček subjektivně ukazuje úroveň zpracování a aktuálnost uvedených stránek.
TZB-INFO - vytápění, vzduchotechnika, úspory energie, instalace a sanita, měření a regulace
 
Časopis Alternativní energie (vydává České ekologické manažerské centrum)  
Technický týdeník  
Topin  
Ekolist po drátě  
 
ZAHRANIČNÍ ODKAZY
Počet hvězdiček subjektivně ukazuje úroveň zpracování a aktuálnost uvedených stránek.
Renewable Energy World - vydavatelství J&J
****
Evropské stránky o energetickém využívání biomasy EuBioNet byly zveřejněny. Můžete zde získat velké množství informací o technologiích, projektech, kontaktech a dalších... ***
The international renewable energy magazine - zaměřeno především na rozvojové země    
***
The World Sustainable Energy Exhibition & Conference Sustain 2003, Amsterdam    
***
Stránky projektu EnergyProNet podporované programem SAVE poskytují informace o energetickém managementu, projektech využívajících nástroje TPF, ESCO v Evropě (A, FI, D, GR).  
World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, stránka obsahuje dokument zpracovaný jako podklad pro konferenci Rio+10. Obsahem jsou veškeré souvislosti výroby, distribuce a využití energie - životní prostředí, zdraví, bezpečnost, udržitelný rozvoj…     
*****
World Renewable Energy Network                
*
Souhrn informací o průmyslu palivových článků  
***
***
Americká nezisková (vědecká) organizace na podporu zdravějšího života a bezpečnějšího světa   
**
Oficiální stránky Department of Energy USA pro "zelenou energii"
****
Islandská vize využití vodíku    
 
Průběžné výsledky výroby tepla v některých rakouských velkoplošných solárních systémech    
 
 
Německá kampaň na podporu využívání sluneční energie Solar na Clar
 
 
 
Sluneční energie v SRN - odkazy na 400 internetových stránek v SRN, jejichž hlavním tématem je sluneční energie. Odkazy jsou řazeny podle návštěvnosti
 
Nejnavštěvovanější sluneční server v SRN     
 
International Sustainable Energy Organization pro obnovitelné zdroje energie a efektivní užití energie  
Program Mezinárodní energetické agentury pro využívání sluneční energie
 
 
K aktualizaci odkazů můžete přispět sami, zašlete-li svůj tip na adresu: Odkazy OZE