AKTUALITY, INFORMACE, VÝZVY, TERMÍNY...


 
40 groups call for a EU Directive to promote renewable heating and cooling
Group of more than 40 organizations calls

for an EU Directive to promote Renewable Heating and Cooling - 25% by 2020

 

Every instution, organisation, company is warmly welcome to explicitly express its support at the website below. více... (20.04.2005)

Možnosti a omezení využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR
zápis z jednání kulatého stolu 19/2/2004. (26.02.2004)
Zápis
Návrh zákona prošel...
...otázkou je, zda a kdy dojde tam, kde by začal plnit svůj hlavní účel, totiž naplno podporovat diverzifikované moderní technologie využívající obnovitelné zdroje. Návrh zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů sice v prvním čtení prošel, nicméně s tím, že lhůta pro projednávání ve výborech byla prodloužena až do doby projednávání energetického zákona. Tato zpráva je stejně tak pozitivní, jako negativní, obzvlášť nahlédneme-li do argumentace některých poslanců v rozpravě k 1.čtení - viz např. stenoprotokol na adrese http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/027schuz/s027121.htm. (13.02.2004)
Další předpokládaný vývoj při schvalování zákona

Po dlouhém a vyčerpávajícím vyjednávání podmínek pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR byl připraven vládní návrh zákona, který je v současné době zařazen mezi projednávané dokumenty PS Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 529.

K dnešnímu dni (15.12.2003) se předpokládá, že první čtení zákona proběhne v pátek 19.12.2003, ovšem stejně tak je možné, že bude projednán až v novém roce.
Projde-li návrh zákona prvním čtením, pak bude na pořadu tzv. výborového týdne od 19.1.2004 do 25.1.2004. Prozatím je návrh přikázán jen Hospodářskému výboru, předpokládá se požádání o výbor pro veřejnou správu, pro regionální rozvoj a pro životní prostředí.
Ze současného vývoje vyplývá, že do plenární schůze pořádané v únoru není možné dodržet 60 denní lhůta mezi 1. a 2. čtením ve standardním režimu projednávání zákona, lze tedy předpokládat, že zákon bude projednán (ve 2. a 3. čtení) na plenární schůzi 22.3 - 4.4.2004. Další výborové týdny jsou 1.3. - 14.3.2004.

(15.12.2003)
stručný komentář k zákonu, návrh zákona - sněmovní tisk 529
 

archiv